SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvorfor ingen vand?
På grund af den porefrie glatte overflade løber urinen uden modstand ned i en vandlås/siphon.
Vandlåsen/siphonen indeholder en biologisk nedbrydelig spærrevæske, der på grund af sin specifikke massefylde lader andre væsker passere igennem og samtidig spærrer for opstigende luftarter, dvs. forhindrer lugtgener.

Hvordan forholder det sig med hygiejnen?
Da overfladen for porcelæns- og glasfiberurinaler er porefri bliver så godt som ingen rester siddende på urinalets sider. Ydermere formerer bakterier sig væsentligt hurtigere når der er vand til stede end uden vand. Da der heller ikke kræves nogen trykknap til aktivering af vandskyl, undgår man overførsel af bakterier/sygdomme, og derfor er vort urinal mere hygiejnisk.

Er der miljømæssige problemer med spærrevæsken i vandlås/siphonen?
Spærrevæsken i vandlåsen/siphonen er i flg. testrapport fra "Landesgewerbeanstalt Bayern", Tyskland, allerede biologisk nedbrudt efter 2 dage, når væsken tømmes ned i afløbet (f.eks. ved udskiftning af vandlåsen/siphonen). I flg. "Bundesumveltministerium" (Det tyske miljøministerium) er væsken mærket "WGK 0", vandforureningsklasse 0, dvs. spærrevæsken kan bortskaffes uden problemer.

Hvor er de virkelige fordele ved Waterless urinalet?
Da der ikke mere skal bruges vand, sparer man udgifterne til vand og vandafledningsafgift. Afhængig af kommune drejer det sig om ca. kr. 5000,-
i besparelser pr år. Man sparer også vedligeholdelsesomkost- ninger, da der ikke er noget, der kan gå i stykker. Ydermere undgår man at skulle rense rørene, da der ikke opstår urinsten eller forkalkning af urinal og afløbsrør.

Hvorfor opstår der ingen urinsten?
Urinsten opstår hovedsagelig på grund af kalk. Da der ikke mere bruges vand, opstår der ingen forkalkning i afløbsrørene. Dvs. rørene forstoppes ikke, og skal derfor heller ikke rengøres ustandseligt. Allerede ved et vandforbrug på 360 m3, samt en hårdheds-grad på 20° dH, opstår/dannes mere end 120 kg kalk i husinstallationen. En dyr erkendelse.

Lugter det ikke af urin uden brug af vand?
Nej, der forekommer ikke ubehagelige lugte. Spærrevæsken kan endda tilsættes duftstoffer, som f.eks. citrus. Ved de normale urinaler har vand den funktion at skulle holde kanalgasser borte. Spærrevæsken forsegler sammen med vandlåsen/siphonen afløbsrøret, således at der ikke kan trænge nogen generende lugte igennem.

Hvorledes med rengøring?
Også her er det lettere end ved de vandskyllende urinaler. Man sprayer rengøringsmidlet på urinalet og lader det virke et par minutter. Derefter tørrer man det ind- og udvendigt af med en fugtig klud, svamp, micro-fiberhandske eller lignende, som er vredet op i lidt sæbevand. Rengøringsmidlet som skal anvendes må ikke indeholde tensider eller alkohol, da det ellers kan reducere spærrevæskens virkning og vi kan derfor anbefale vores egen WLU (Waterless Universalrengøringsmiddel), som fås på 1-liter flasker.

Hvor ofte skal vandlås/siphonen udskiftes?
Ved en benyttelsesfrekvens på ca. 50 gange pr. dag, bør vandlåsen/siphonen udskiftes cirka hvert halve år (ca. 10.000 til 12.000 gange). Udskiftningen kan kunden selv stå for ellers kan savewater klarer udskiftningen.

Hvad koster en udskiftning af vandlås/siphonen?
Kun kr. 325,- pr. vandlås/siphon. Dette er alle omkostningerne. Der medfølger monteringsnøgle, spærrevæske, affaldspose og engangshandske.

Hvilke materialer er Waterless-urinalerne fremstillet af?
De fremstilles i henholdsvis porcelæn og glasfibermaterialer. Med disse materialevalg er urinalet både hygiejnisk og miljøvenligt konstrueret. Vægten på et glasfiberurinal er 6-7 kg og for et porcelænsurinal ca. 16-22 kg. Ved levering medfølger enkel monteringsvejledning og de nødvendige beslag.

Hvad skal man tage hensyn til ved nybyggeri?
Med Waterless er der mange fordele. Der skal ikke føres vandrør frem, og ikke monteres skylleautomatik. Dette sparer på byggeomkostningerne.

Hvad gør jeg med den brugte vandlås/siphon efter udskiftning?
Vandlåsen/siphonen er fremstillet af ABS-plast, der er ufarligt for miljøet. Den kan derfor lægges i den medfølgende affaldspose og afleveres til den daglige renovation.


Hvad med opkast?
Det er heller ikke noget problem. Ved hjælp af nøglen udtages vandlåsen/siphonen og aftørres. Derefter er man nødt til at skylle urinalet med lidt vand. Dvs. alle efterladenskaber skylles ned i den 10 cm store åbning. Vandlåsen/siphonen monteres igen, og urinalet er klar til brug.

Hvad koster omlægning pr. urinal?
Det koster ca. kr. 3100,- inkl. arbejdstid og vandlås/siphon. Afhængig af hvilket vandskyllende system man har, vil en omlægning til Waterless-Systemet, medføre en fornuftig tilbagebetalingsperiode. Ved nye entrepricer vil omkostningerne være væsentligt lavere, idet der ikke er behov for fremføring af vand og evt. ”tænd og sluk” automatikker som nemt kan beløbe sig til ca. 3-5000,- kr.

Hvor lang er leveringstiden?
Ved køb under 50 stk. urinaler kan vi levere inden for 2 dage. Ved større antal leverer vi inden for 2 uger.

Hvor længe har Waterless eksisteret?
De første prøveinstallationer blev foretaget i 1991 i USA. I dag kan vi se tilbage på talrige succesfulde installationer. I Tyskland har vi været på markedet siden begyndelsen af 1996. Også her kan der allerede dokumenteres succesfulde installationer hos f.eks. Flughafen Frankfurt AG, AUDI AG, Tetra Pak, Volkswagen AG m.fl.. I Danmark er vi startet op i efteråret 1997, og herhjemme er der i dag installeret Waterless urinaler i adskillige af landets kommuner. Det drejer sig her om idræts-og svømmehaller, stadions, restauranter, industrivirksomheder o.l. Vi sender Dem gerne på opfordring vores referanceliste.

Hvorledes ser det ud med service?
Savewater  har tilknyttet en række specialister, og kan derfor yde en hurtig og effektiv service.

Så er en omlægning altså et bidrag til et bedre miljø?
Ja, et urinal bruger op til 7 ltr. vand pr. skylning. I den ældre boligmasse findes der talrige urinaler, som skyller 4 gange i timen - 24 timer i døgnet - året rundt, dvs. vandforbruget pr. urinal er ca. 245.000 liter. Dette er et unødigt forbrug af kostbart drikkevand. Yderligere er det unødvendigt at skylle 0,2 ltr. urin bort med 7 ltr. drikkevand. I de senere år er der sket en stor udvikling i lavtskyllende- og fotocellestyrede urinaler, men det er stadig muligt at spare ikke mindst på drikkevandet, men også på driftsomkostningerne, idet det vil være muligt at spare mellem kr. 2500,- til ca. kr. 6000,- pr. urinal på årsbasis.

Hvorledes med specialfarver og specialmodeller?
Vi kan fremstille urinalerne i alle RAL-farver efter ønske. Det er også muligt at fremstille specielle dessiner efter ønske. Priserne herpå kan indhentes hos Savewater.  Ved større antal på specialfarver/-modeller er der ikke de store prisforskelle.

Er urinalerne godkendt til indbygning i Danmark?
Urinalerne er registreret hos ETA, og dokumentation kan indhentes hos Savewater?

VA-Godkendelse: VA 2.54/13778

En enkel investering kan spare på en af naturens uundværlige resourcer, nemlig drikkevand.

Savewater kan tilbyde urinaler i hvid porefri porcelæn. Lava og LavaLux Urinaler med Anti-Splash-Design.


Savewater
Septembervej 146, 2680 Søborg
Telefon:
53535976

Alle priser er eksl moms — Montering Gælder kun SJælland  © Savewater 2013